Tidtakerbrikker

Tidtakerbrikker fra EMIT, utøvere benytter egne brikker. Sjekk at brikken har brikkenummer 4 053 005 eller høyere nummer, eller har byttet batteri og fortsatt er i orden. De som ikke er registrert med egen brikke ved påmeldingsfristens utløp blir tildelt leiebrikke ved start, pris kr. 50 pr. dag (kr. 25 for G/J12). Utøvere som har glemt sin brikke kan leie brikke ved avtrekkskontroll, pris kr 50 pr. dag (kr 25 for G/J12). Utøvere som mangler brikke ved start får utlevert brikke, og belastes i ettertid kr. 200 pr. dag. Ikke returnerte leiebrikker faktureres med kr. 600 i tillegg til leiebeløpet. Tidtakingssjef: Erik Bjønnes, mobil 92 44 61 40/e-post erik.bjonnes@gmail.com.