Arena- og løypekart

Løypekartene for 2023 er nå fastsatt. Vi ber laglederne om å påse at alle løperne er kjent med hvilke løyper de skal gå..

Oversikt over løypene finner dere her:

Løypekart 2023

Oversikt over stadion:

Stadionkart