Startlister

Startlister for Kvalfoss-sprinten 2024

På lørdag starter G/J 13-14 år i pulje 1 og J/G 15-16 år i pulje 2.
På søndag starter J/G 15-16 år i pulje 1 og G/J 13-14 år i pulje 2.
J12 går i pulje 1 på lørdag og pulje 2 på søndag.
G12 går i pulje 2 begge dager.

Startlister lørdag
Startlister søndag

Alle løpere som har fylt 13 år løpsdagen, skal ha løst startlisens. Klubbene er ansvarlige for at påmeldte deltakere har gyldig lisens. Ta med kvittering for betalt lisens dersom betaling er gjort etter 1. januar 2024. Engangslisens kan kjøpes ved påmelding i EQ Timing eller i Sekretariatet under renndagene for kr. 100 pr. dag.

Vi ber deltagerne kontrollere at de er registrert med riktig brikkenummer.

Til sekundering:

Lørdag
https://live.eqtiming.com/69587#files

Søndag
https://live.eqtiming.com/69589#files