Innskytingslister

Innskytingslister for Kvalfoss-sprinten 2023

På lørdag er første innskyting kl. 08:00-09:50, og andre innskyting kl. 12:45-14:00.
Søndag er første innskyting kl. 08:00-09:40 og andre innskyting kl. 12:30-13:42.

Innskytingslister for lørdag:
Vedlagt er innskytingslister for lørdag. 
Innskyting lørdag I
Innskyting lørdag II


Innskytingslister for søndag:
Innskyting søndag I
Innskyting søndag II