Løypelengder

Oversikt over løypelengder for Kvalfoss-sprinten 2025 vil bli lagt ut i januar, når vi vet mer om føreforhold og tilgjengelige løyper.