Vandrepokaler og K.G. Larsen skytepokal

Vinnere av vandrepokaler under Kvalfoss-sprinten 2022 ble Ida Frøysland, Sverre Groven Johansen, Eline Gigstad-Bergene, Emil Blikberg Gjerald, Stine Hårstad, Tord Mathias Hareland Berget, Katrine Svarstad Heggdal og Johan Skodvin.

K.G. Larsen skytepokal gikk til Anne Birgit Dokken med 19 treff under helgens konkurranser.
Vi gratulerer utøverne med sterke prestasjoner.


Publisert

i

av

Stikkord: