Statusoppdatering 17. januar

Som følge av nye smitteverntiltak planlegger vi nå å arrangere en «tilnærmet» vanlig Kvalfoss-sprint uten deltagerbegrensninger. Dette innebærer to puljer hver dag. På lørdag vil første pulje bestå av G14, G13, J14, J13, J12 og G12, mens andre pulje vil bestå av J16, J15, G16 og G15. På søndag vil J16, J15, G16, G15, J12 og G12 gå i første pulje, mens G14, G13, J14 og J13 vil gå i andre pulje. Antatt oppstart innskyting for første og andre pulje er henholdsvis kl. 08:00 og 12:00 begge dager.

Noen restriksjoner må imidlertid påregnes. De viktigste er at alle utøvere kan kun ha med seg en støtteperson hver og at vi ikke kan tilby innendørs fasiliteter som kafeteria/varmestue, kun toalettfasiliteter. Vi vil også oppfordre til bruk av munnbind under innskyting og der det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand. For å unngå oppsamling av utøvere og støttepersonell utgår ekstra premiering av de 1/6 beste i hver klasse i 13-16 årsklassene. Kun de tre beste i disse klassene vil få en ekstra påskjønnelse. Alle vil få premie ved målgang.

Detaljert informasjon om gjennomføring kommer i neste uke. Viser i mellomtiden til vår innbydelse som ble lagt ut 1. desember. Alle som ønsker å gå Kvalfoss-sprinten må nå huske på å melde seg på innen påmeldingsfristen neste mandag. Husk at også 12-årsklassen er velkommen i år! Vi vil også minne om at de som ønsker å leie smørebod og de som ønsker plass for bobil melder fra snarest til ass rennleder på email kjell-ove@live.com. Vi gleder oss til å se dere i Holmenkollen!


Publisert

i

av

Stikkord: