Kvalfoss-sprinten forblir regionrenn

Smittesituasjonen i Oslo er tilnærmet den samme som for en måned siden. Myndighetenes nasjonale anbefalinger om at alle i hele landet de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker samt unngå unødvendige innenlandsreiser, gjelder fortsatt. Nasjonale retningslinjer for gjennomføring av idrettsarrangementer er også uendret, noe som betyr at alle arrangementer i regi av NSSF i januar 2021 gjennomføres med samme restriksjoner som har vært gjeldende nå før jul.

Som følge av dette forblir Kvalfoss-sprinten regionrenn for Region Øst, og vår plan er fortsatt å arrangere renn som beskrevet tidligere. Region Øst er en stor region. Vi setter ingen begrensninger på deltagelse fra Region Øst basert på geografi, men viser til NSSFs anbefaling om at «man kun deltar i konkurranser innenfor en reiseavstand fra eget bosted hvor man ikke trenger å overnatte for å konkurrere en rennhelg.»

Påmelding vil som tidligere meddelt bli åpnet i morgen 16. desember.


Publisert

i

av

Stikkord: