Presentasjon til lagledermøte

Justert presentasjon fra lagledermøtet finnes her, med tillegg fra selve møtet på siste side.

Lagleiarmøte 2015


Publisert

i

av

Stikkord: