Justert invitasjon

Justert invitasjon til Bendit Kvalfossprinten 2015 finnes her.

Bakgrunnen for at invitasjonen er justert, er at vi ønsker å unngå for stort rush av påmeldinger når denne åpnes – det har vist seg at dette kan skape trøbbel både for arrangør og for de som skal melde seg på.

Men vi ber fortsatt alle om å melde seg på tidlig slik at vi får god tid til å justere planene våre dersom det p.g.a. stor påmelding skulle bli behov for det.  Merk også at vi kan måtte stenge påmeldingen før påmeldingfristen går ut dersom pågangen blir større enn vi kan håndtere på en sikkerhetsmessig og sportslig forsvarlig måte.

Påmeldingsperioden starter 1. desember og siste frist for påmelding er 20. januar 2015, med mindre påmeldingen må stenges tidligere.

Evt. avmeldinger før fristens utløp refunderes fortløpende, send i så fall avmeldingsbekreftelsen fra Minidrett samt kontonummer til kvalfoss.okonomi@gmail.com


Publisert

i

av

Stikkord: