Innskytingslister

Da ligger innskytingslistene for både lørdag og søndag ute her.

Som det framgår av innskytingslistene er det stort sett 12 utøvere som skal skyte inn på hver skive i hver pulje – med 12 papp-blinker pr. skive er det essensielt at hver utøver kun bruker én blink!


Publisert

i

av

Stikkord: